BLOG DU SÉMINAIRE DE FRANÇAIS DE PONTECESURES

Bonjour vous avez ici le blog du séminaire de français du CPI PONTECESURES. Instrument d'information et aussi outil de participation des étudiants. Fenêtre d'un monde créatif qui dort en silence

jeudi 13 octobre 2011

PASSÉ COMPOSÉ AVEC LE VERBE ÊTRE


Tendo en conta certas dúbidas que xorden no tocante a saber que verbos se conxugan en passé composé empregando o verbo être como auxiliar, déixovos cunha imaxe interesante, onde figuran os distintos verbos que o fan, e cunha presentación ben linda que fixeron unhas alumnas de 4º ESO e que recollo de internet.

Nalgúns sitios figuran 14 verbos (porque din que serían 14 os mais empregados), outros dogmatizan sobre o número 15; nesta imaxe vemos 16 verbos representados (falta o verbo passer), mentres que na presentación mencionada máis arriba vemos 17 verbos.

Hai un trio como venir / devenir / revenir; hai un dúo, como entrer/rentrer, pero ollo, non pensemos que outras parellas de verbos, como retourner e tourner, poden responder a esta mesma idea, xa que este último verbo forma o passé composé faino co auxiliar avoir, e retourner con être.

E por se aínda hai máis dúbidas, quizais sexa pertinente dicir que os verbos pronominais tipo SE SOUVENIR (LEMBRARSE), SE LAVER (LAVARSE), SE COIFFER (PEINARSE), etc, se conxugan co auxiliar ÊTRE:

je me suis absenté

O auxiliar ÊTRE concorda en xénero e número (genre et nombre) co suxeito, elle s'est coifée: personne interlocution = pronom sujet + auxiliaire être au présent de l'indicatif + participe passé.

A marca de feminino (-e) e de plural (-s) engásede ao participio.

Coas formas da interlocución (JE/TU) hai que ter en conta que é a persoa que fala a que fixa o xénero:

singulier
je suis revenu (sabemos que é un home pola marca de masculino do participio)
je suis revenue (sabemos que é unha muller pola marca de feminino).

pluriel
Jean et Pierre sont partis hier vers le Canada.
Isabelle et Marie sont nées à Lyon en 1969.

No caso da concordancia co COD

hai concordancia co COD para verbos ocasionalmente pronominais e transitivos, se este COD está situado antes do participio de pasado:

Voici les gâteaux que Léa s'est préparés. COD = que = les gâteaux

Non hai concordancia cos verbos ocasionalmente pronominais e intransitivos como SUCCÉDER (suceder, acontecer), PLAIRE (gustar):

Les deux enfants se sont plu rapidement.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire